say "Hi!"

say "Hi!"

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

วิธีการผลิตตะไคร้หอมไล่ยุงและมะไฟจีน

ธูปสมุนไพรไล่ยุง
วัสดุ-อุปกรณ์
1. เปลือกต้นธูปสับเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง 2 ส่วน
2. เปลือกสะเดา, เปลือกต้นอีเหม็น, ผิวมะกรูด, หัวข่า , ตะไคร้หอม สับเป็นชิ้นเล็กๆ ในอัตราอย่างละ 1 ส่วน
3. น้ำตะไคร้หอมที่คั้นจากใบสด 1 ขวด
4. ก้านธูปทำจากไม้ไผ่ตากแดดให้แห้ง

วิธีการทำ
1. นำสมุนไพรที่เตรียมไว้ทั้งหมดมาสับให้ละเอียดและผึ่งแดดให้แห้งสนิท
2. นำสมุนไพรที่ผึ่งแห้งแล้วแต่ละชนิดเข้าเครื่องบดเพื่อให้สมุนไพรมีความละเอียด
3. ล่อนด้วยตะแกรงหรือใช้ผ้าขาวบางกรองอีกครั้งหนึ่งเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผง เพื่อเวลาปั้นจะได้ง่าย หากสมุนไพรหยาบเกินไปจะทำให้ปั้นไม่ได้
4. นำสมุนไพรผงแต่ละชนิดมาคลุกเคล้ากัน โดยใช้อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก ยกเว้นเปลือกต้นธูปให้ใช้ 2 เท่า
5. พอคลุกเคล้าได้ที่ ให้นำก้านธูปจุ่มในน้ำตะไคร้หอม หลังจากนั้นนำก้านมาคลุกใน ผงธูปเพื่อให้สมุนไพรต่าง ๆ ติดกับก้านธูป
6. ใช้มือคลึงให้สมุนไพรเสมอกัน
7. นำธูปที่ได้ไปจุ่มในน้ำตะไคร้แล้วนำขึ้นมาคลึงกับผงธูปอีกครั้ง โดยทำในลักษณะเช่นนี้ ทั้งหมด 5 ครั้งด้วยกัน
8. เสร็จแล้วนำธูปไปตากแดดให้แห้งสนิท แล้วบรรจุลงห่อ เคล็ดลับการทำ ในการคลึง ผู้ทำควรใช้มือคลึงให้เสมอกัน เพราะถ้าคลึงสมุนไพรไม่แน่นจะทำให้แตกง่าย และห้ามนำธูปไปตากแดดจัดๆ เพราะจะทำให้ธูปแตกได้

คัดลอก:-

ไม่มีความคิดเห็น:

My niece' Ling Ling

My niece' Ling Ling
กำลังโดดหอที่มาเก๊า